اخبار

ادامه کار مرکز نگهداری سالمندان گلابچی کاشان با مشکلات متعدد
امام جمعه کاشان به آسایشگاه سالمندان گلابچی رفت
ویژه برنامه "یلدای مهربانی" در سرای سالمندان گلابچی کاشان